Η θέση του Δία από το 1950 μέχρι και σήμερα. 

01/01/1950 Υδροχόος

15/04/1950 Ιχθύες

15/09/1950 Υδροχόος

01/12/1950 Ιχθύες

21/04/1951 Κριός

28/04/1952 Ταύρος

09/05/1953 Δίδυμοι

24/05/1954 Καρκίνος

13/06/1955 Λέων

17/11/1955 Παρθένος

18/01/1956 Λέων

07/07/1956 Παρθένος

13/12/1956 Ζυγός

19/02/1957 Παρθένος

07/08/1957 Ζυγός

13/01/1958 Σκορπιός

20/03/1958 Ζυγός

07/09/1958 Σκορπιός

10/02/1959 Τοξότης

24/04/1959 Σκορπιός

05/10/1959 Τοξότης

01/03/1960 Αιγόκερως

10/06/1960 Τοξότης

26/10/1960 Αιγόκερως

15/03/1961 Υδροχόος

12/08/1961 Αιγόκερως

04/11/1961 Υδροχόος

26/03/1962 Ιχθύες

04/04/1963 Κριός

12/04/1964 Ταύρος

22/04/1965 Δίδυμοι

21/08/1965 Καρκίνος

17/11/1965 Δίδυμοι

06/06/1966 Καρκίνος

27/09/1966 Λέων

16/01/1967 Καρκίνος

23/05/1967 Λέων

19/10/1967 Παρθένος

27/02/1968 Λέων

15/06/1968 Παρθένος

16/11/1968 Ζυγός

30/03/1969 Παρθένος

15/07/1969 Ζυγός

16/12/1969 Σκορπιός

30/04/1970 Ζυγός

15/08/1970 Σκορπιός

14/01/1971 Τοξότης

05/06/1971 Σκορπιός

11/09/1971 Τοξότης

06/02/1972 Αιγόκερως

24/07/1972 Τοξότης

25/09/1972 Αιγόκερως

23/02/1973 Υδροχόος

08/03/1974 Ιχθύες

18/03/1975 Κριός

26/03/1976 Ταύρος

23/08/1976 Δίδυμοι

16/10/1976 Ταύρος

03/04/1976 Δίδυμοι

20/08/1977 Καρκίνος

31/12/1977 Δίδυμοι

12/04/1978 Καρκίνος

05/09/1978 Λέων

01/03/1979 Καρκίνος

20/04/1979 Λέων

29/09/1979 Παρθένος

27/10/1980 Ζυγός

27/11/1981 Σκορπιός

26/12/1982 Τοξότης

19/01/1984 Αιγόκερως

06/02/1985 Υδροχόος

20/02/1986 Ιχθύες

02/03/1987 Κριός

08/03/1988 Ταύρος

22/07/1988 Δίδυμοι

30/11/1988 Ταύρος

11/03/1989 Δίδυμοι

31/07/1989 Καρκίνος

18/08/1990 Λέων

12/09/1991 Παρθένος

10/10/1992 Ζυγός

10/11/1993 Σκορπιός

09/12/1994 Τοξότης

03/01/1996 Αιγόκερως

21/01/1997 Υδροχόος

04/02/1998 Ιχθύες

13/02/1999 Κριός

28/06/1999 Ταύρος

23/10/1999 Κριός

14/02/2000 Ταύρος

30/06/2000 Δίδυμοι

13/07/2001 Καρκίνος

01/08/2002 Λέων

27/08/2003 Παρθένος

25/09/2004 Ζυγός

26/10/2005 Σκορπιός

24/11/2006 Τοξότης

18/12/2007 Αιγόκερως

05/01/2009 Υδροχόος

18/01/2010 Ιχθύες

06/06/2010 Κριός

09/09/2010 Ιχθύες

22/01/2011 Κριός

04/11/2011 Ταύρος

11/06/2012 Δίδυμοι

20/06/2013 Καρκίνος

16/07/2014 Λέων

11/08/2015 Παρθένος

09/09/2016 Ζυγός

10/10/2017 Σκορπιός


Copyright © 2012-. Περί Αστρολογίας. Designed by Black Swan