01/01/1950  28° 49' Κριός          

12/01/1950 12.40' 00° 00' Ταύρου

01/02/1950 12.00 02° 15' Ταύρου

01/03/1950 12.00 05° 22' Ταύρου

01/04/1950 12.00 08° 48' Ταύρου       

01/05/1950 12.00 12° 08' Ταύρου

01/06/1950 12.00 15° 35' Ταύρου

01/07/1950 12.00 18° 56' Ταύρου

01/08/1950 12.00 22° 23' Ταύρου

09/09/1950 12.00 25° 51' Ταύρου

01/10/1950 12.00 29° 12' Ταύρου

08/10/1950 14.18 00° 00' Διδύμων

01/11/1950 12.00 02° 40' Διδύμων

01/12/1950 12.00 06° 01' Διδύμων

01/01/1951 12.00 09° 30' Διδύμων

01/02/1951 12.00 12° 58' Διδύμων

01/03/1951 12.00 16° 06' Διδύμων

01/04/1951 12.00 19° 35' Διδύμων

01/05/1951 12.00 22° 56' Διδύμων

01/06/1951 12.00 26° 25' Διδύμων

01/07/1951 12.00 29° 46' Διδύμων

03/07/1951 10.51 00° 00' Καρκίνου

01/08/1951 12.00 03° 15' Καρκίνου

01/09/1951 12.00 06° 43' Καρκίνου

01/10/1951 12.00 10° 04' Καρκίνου

01/11/1951 12.00 13° 35' Καρκίνου

01/12/1951 12.00 16° 52' Καρκίνου

01/01/1952 12.00 20° 19' Καρκίνου

01/02/1952 12.00 23° 47' Καρκίνου

01/03/1952 12.00 27° 00' Καρκίνου

28/03/1952 10.25 00° 00' Λέοντος

01/04/1952 12.00 00° 27' Λέοντος

01/05/1952 12.00 03° 46' Λέοντος

01/06/1952 12.00 07° 13' Λέοντος

01/07/1952 12.00 10° 32' Λέοντος

01/08/1952 12.00 13° 58' Λέοντος

01/09/1952 12.00 17° 24' Λέοντος

01/10/1952 12.00 20° 44' Λέοντος

01/11/1952 12.00 24° 10' Λέοντος

01/12/1952 12.00 27° 29' Λέοντος

24/12/1952 03.46 00° 00' Παρθένου

01/01/1953 12.00 00° 55' Παρθένου

01/02/1953 12.00 04° 21' Παρθένου

01/03/1953 12.00 07° 24' Παρθένου

01/04/1953 12.00 12° 54' Παρθένου

01/05/1953 12.00 14° 14' Παρθένου

01/06/1953 12.00 17° 41' Παρθένου

01/07/1953 12.00 21° 02' Παρθένου

01/08/1953 12.00 24° 29' Παρθένου

01/09/1953 12.00 27° 57' Παρθένου

13/09/1953 18.43 00° 00' Ζυγού

14/6/1954 Σκορπιός

10/3/1955 Τοξότης

6/12/1955 Αιγόκερως

31/8/1956 Υδροχόος

26/5/1957 Ιχθύες

19/2/1958 Κριός

17/11/1958 Ταύρος

14/8/1959 Δίδυμοι

8/5/1960 Καρκίνος

31/1/1961 Λέων

19/10/1961 Παρθένος

26/7/1962 Ζυγός

20/4/1963 Σκορπιός

13/1/1964 Τοξότης

10/10/1964 Αιγόκερως

7/7/1965 Υδροχόος

1/4/1966 Ιχθύες

26/12/1966 Κριός

22/9/1967 Ταύρος

18/6/1968 Δίδυμοι

14/3/1969 Καρκίνος

7/12/1969 Λέων

3/9/1970 Παρθένος

31/5/1971 Ζυγός

24/2/1972 Σκορπιός

18/11/1972 Τοξότης

15/8/1973 Αιγόκερως

13/5/1974 Υδροχόος

5/2/1975 Ιχθύες

31/10/1975 Κριός

27/7/1976 Ταύρος

24/4/1977 Δίδυμοι

17/1/1978 Καρκίνος

12/10/1978 Λέων

9/7/1979 Παρθένος

5/4/1980 Ζυγός

30/12/1980 Σκορπιός

24/9/1981 Τοξότης

20/6/1982 Αιγόκερως

18/3/1983 Υδροχόος

12/12/1983 Ιχθύες

5/9/1984 Κριός

1/6/1985 Ταύρος

27/2/1986 Δίδυμοι

23/11/1986 Καρκίνος

18/8/1987 Λέων

13/5/1988 Παρθένος

8/2/1989 Ζυγός

4/11/1989 Σκορπιός

30/7/1990 Τοξότης

26/4/1991 Αιγόκερως

21/1/1992 Υδροχόος

17/10/1992 Ιχθύες

11/7/1993 Κριός

7/3/1994 Ταύρος

2/1/1995 Δίδυμοι

29/9/1995 Καρκίνος

23/6/1996 Λέων

19/3/1997 Παρθένος

14/12/1997 Ζυγός

10/9/1998 Σκορπιός

5/6/1999 Τοξότης

29/2/2000 Αιγόκερως

26/11/2000 Υδροχόος

22/8/2001 Ιχθύες

17/5/2002 Κριός

10/2/2003 Ταύρος

8/11/2003 Δίδυμοι

4/8/2004 Καρκίνος

29/4/2005 Λέων

22/1/2006 Παρθένος

20/10/2006 Ζυγός

17/7/2007 Σκορπιός

10/4/2008 Τοξότης

3/1/2009 Αιγόκερως

1/10/2009 Υδροχόος

28/6/2010 Ιχθύες

23/3/2011 Κριός

16/12/2011 Ταύρος

12/9/2012 Δίδυμοι

9/6/2013 Καρκίνος

4/3/2014 Λέων

28/11/2014 Παρθένος

25/08/2015 Ζυγός

21/05/2016 Σκορπιός

14/02/2017 Τοξότης

09/11/2017 Αιγόκερως

06/08/2018 Υδροχόος

04/05/2019 Ιχθύες

27/01/2020 Κριός

21/10/2020 Ταύρος

18/07/2021 Δίδυμοι


Copyright © 2012-. Περί Αστρολογίας. Designed by Black Swan