Πρόσωπα & Γεγονότα

Ορισμός: Ως όψη στην Αστρολογία ορίζεται η γωνιακή σχέση που έχουν δύο Πλανήτες μεταξύ τους η οποία μετράται σε μοίρες.

Οι Πλανητικές όψεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Α') Οι Κύριες, που περιλαμβάνουν την Σύνοδο, την Αντίθεση, το Τρίγωνο, το Τετράγωνο και το εξάγωνο.

Β') Οι Ελάσσονες που περιλαμβάνουν το μισό τετράγωνο (45°) και το ένα και μισό τετράγωνο (135°), το μισό εξάγωνο (30°) και το χιαστί (150°)

Γ') Οι Αφηρημένες που τις απαρτίζουν διάφορες όψεις όπως τα πεντάγωνα (Q), επτάγωνα (S), εννεάγωνα (N), δεκάγωνα (D), ενδεκάγωνα (U).

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις σημαντικότερες από αυτές:

Conjunction Σύνοδος  

Συνδέει δύο πλανήτες (απαραιτήτως στο ίδιο ζώδιο) που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, σε μία απόσταση 0-8 μοιρών (ανοχή μέχρι τις 10 μοίρες, κυρίως για τα Φώτα).

Ερμηνεία: Ισχυρή και γενικά ευνοϊκή όψη, συγχώνευση, νέα ξεκινήματα, υποκειμενικότητα, μονοδιάστατη οπτική, παρόρμηση, πείσμα.

Συμβολίζει την Ένωση. Δίνει την απαραίτητη ενέργεια για να συνδυάσει και να συγχωνεύσει καταστάσεις.

Opposition Αντίθεση

Σχηματίζεται από δύο πλανήτες που απέχουν εκατόν ογδόντα μοίρες (180) ή έξι ζώδια (ανοχή 8-10 μοίρες). 

Ερμηνεία: Σκληρή όψη, πολικότητα, αντίθετες καταστάσεις και προσεγγίσεις, διαχωρισμός.

Συμβολίζει την Σύγκρουση και την ανάγκη Συμφιλιώσεως. Προκαλεί εντάσεις επειδή προσπαθεί να ενώσει δύο εκ διαμέτρου αντίθετες καταστάσεις. 

Trine Τρίγωνο

Σχηματίζεται από δύο πλανήτες που απέχουν εκατόν είκοσι μοίρες (120) ή τέσσερα ζώδια (ανοχή 6-8 μοίρες).

Ερμηνεία: Ευνοϊκή όψη, ευκολία,  συνεργασία,επιδεξιότητα, δύναμη, τύχη, επιτυχία.

Συμβολίζει την Αρμονία. Εκδηλώνεται εσωτερικά αφού ο πυρήνας της είναι η ευκολία, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί το άγχος, την πίεση, τον ανταγωνισμό και τις τριβές που δέχεται ο καθένας μας. 

Square symbol Τετράγωνο

Σχηματίζεται από δύο πλανήτες με απόσταση ενενήντα μοιρών (90) ή κατά τρία ζώδια (ανοχή 6-8 μοιρών).

Ερμηνεία: Σκληρή όψη, εμπόδιο, πρόκληση, δυσκολίες.

Συμβολίζει την Ένταση. Εκδηλώνεται κυρίως εσωτερικά και παίρνει την μορφή της δυσκολίας, του πόνου, του κόπου, της αδράνειας, των τύψεων. 

Sextile Εξάγωνο

Σχηματίζεται από δύο πλανήτες που απέχουν κατά εξήντα μοίρες ή δύο ζώδια (με ανοχή 3-5 μοιρών).

Ερμηνεία: Ευνοϊκή όψη, καλή αντίληψη, παραγωγικότητα, πρακτικότητα, εξωτερίκευση.

Συμβολίζει την δυνατότητα για Ευκαιρίες, για παραγωγικότητα, εξωτερίκευση και αλλαγή. 

Quincunx Χιαστί

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση εκατόν πενήντα μοιρών ή πέντε ζώδια (ανοχή 1°).

Ερμηνεία: Σκληρή όψη, ένωση ανόμοιων πραγμάτων, πρόκληση, επαναπροσαρμογή, διαλλακτικότητα.

Semisquare Ημιτετράγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση σαράντα πέντε μοιρών (ανοχή 1° 30').

Ερμηνεία: Προστριβές.

Sesquisquare Ενάμιση τετράγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση εκατόν τριάντα πέντε μοιρών (ανοχή 1° 30').

Ερμηνεία: Ταραχή, αναστάτωση.

semisextile Μισό εξάγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση τριάντα μοιρών ή δύο ζώδια (ανοχή 1°).

Ερμηνεία: Δεκτικότητα και αφομοιωτική ικανότητα.

Οι Αφηρημένες όψεις είναι γωνίες με πολύ μικρή μικρή ανοχή της τάξεως της μίας μοίρας. Προκύπτουν από την διαίρεση του κύκλου με αντίστοιχο αριθμό. Π.χ. το επτάγωνο προκύπτει από την διαίρεση του κύκλου δια επτά (360:7). Συνδέονται με τις φύσεις των Πλανητών και δίνουν αντίστοιχη ερμηνεία. Π.χ. Το πεντάγωνο (72°) είναι φύσεως Λέοντα και μας δείχνει την δημιουργικότητα και τα ταλέντα ενός ατόμου.

astroQuintileSym Πεντάγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 72°. Το διπλό πεντάγωνο ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 144°(ανοχή 1° 30').

Ερμηνεία: Συνειδητή απόκτηση δύναμης, επίδειξη, δημιουργία, ταλέντο

septileglyph Επτάγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 51° 25'. Το διπλό επτάγωνο ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 102° 50'. Το τριπλό επτάγωνο ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 154° (ανοχή 1º 42').

Ερμηνεία: Ένταξη, προσεκτική αντίληψη, διαίσθηση. 

Μπορείτε να συνεχίσετε στην μελέτη των όψεων σε αυτό το άρθρο: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ


Δημοφιλέστερα Άρθρα

Τα Φώτα: Η σημασία τους στην Αστρολογία

Περισσότερα

Τα Φώτα: Η σημασία τους στην Αστρολογία

Πολλοί γνωρίζουν το ηλιακό τους ζώδιο (Κριός, Ταύρος κλπ. κλπ.), κάποιοι γνωρίζουν τον Ωροσκόπο τους και κάποιοι έχουν ακούσει για Άρη, Αφροδίτη, Ερμή. Λίγοι όμως κατανοούν την δυναμική που δίνουν σε έναν προσωπικό Χάρτη και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν το τί πραγματικά είναι και τί συμβολίζουν. 

Περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ (MC)

Περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ (MC)

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ!

Περισσότερα

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

Περισσότερα

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

Ορισμός: Ως όψη στην Αστρολογία ορίζεται η γωνιακή σχέση που έχουν δύο Πλανήτες μεταξύ τους η οποία μετράται σε μοίρες.

Περισσότερα

Οι Εκλείψεις

Περισσότερα

Οι Εκλείψεις

Η Έκλειψη σαν φυσικό γεγονός πάντα γοήτευε και φόβιζε τον άνθρωπο από τότε που πρωτοαντίκρυσε το φαινόμενο, την συσκότιση δηλαδή -ολική ή μερική-, του Ηλίου ή της Σελήνης εξ αιτίας της κίνησης της Γης. Δείτε εδώ το βίντεο!

Περισσότερα

Οι Ανάδρομοι Πλανήτες

Περισσότερα

Οι Ανάδρομοι Πλανήτες

Στην Αστρολογία δεν υπάρχει τίποτα πιο παρεξηγημένο, που να μην έχει παρερμηνευθεί τόσο πολύ όσο η ανάδρομη κίνηση των πλανητών. Είναι καταπληκτικό πως τόσοι άνθρωποι που δεν ξέρουν από αστρολογικούς χάρτες, δεν γνωρίζουν τον Ωροσκόπο τους, πανικοβάλλονται όταν ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος.

Περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ

Περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ! 

Περισσότερα
Copyright © 2012-. Περί Αστρολογίας. Designed by Black Swan