Πρόσωπα & Γεγονότα

Η Έκλειψη σαν φυσικό γεγονός πάντα γοήτευε και φόβιζε τον άνθρωπο από τότε που πρωτοαντίκρυσε το φαινόμενο, την συσκότιση δηλαδή -ολική ή μερική-, του Ηλίου ή της Σελήνης εξ αιτίας της κίνησης της Γης. Δείτε εδώ το βίντεο!

Ορισμοί:

Έχουμε Ηλιακή έκλειψη όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στην Γη και τον Ήλιο (κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο όταν έχουμε Νέα Σελήνη). 

Και αντιστοίχως, έχουμε Σεληνιακή έκλειψη όταν η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και την Σελήνη, (κάτι που επίσης μπορεί να συμβεί μόνο όταν έχουμε Πανσέληνο).

solar eclipse

Σε αυτές τις περιπτώσεις βιώνουμε τα χαρακτηριστικά της Νέας Σελήνης ή της Πανσελήνου εντονότερα και για αυτό σε ένα καθαρά πρωτόγονο επίπεδο, οι εκλείψεις μας προκαλούν φόβο. Για αυτό και σε συνδυασμό με γεγονότα που σημάδεψαν καταστάσεις, έχει δημιουργηθεί πλήθος προλήψεων που αφορούν τις εκλείψεις.

Οι εκλείψεις ως φυσικό φαινόμενο

Όταν η Γη ή η Σελήνη, ως ετερόφωτα σώματα δέχονται το φως του Ηλίου, τότε δημιουργείται ένας κώνος σκιάς επάνω στο άλλο σώμα. Παράλληλα δημιουργείται μία περιοχή στην οποία η φωτεινότητα ελαττώνεται και την οποία την ονομάζουμε παρασκιά. Λόγω του κεκλιμένου των τροχιών των δύο σωμάτων (5° 8'), δεν έχουμε κάθε μήνα έκλειψη. Ως αποτέλεσμα του κεκλιμένου των τροχιών, η Σελήνη διέρχεται την εκλειπτική σε δύο σημεία (δηλαδή το ανώτερο και κατώτερο σημείο της τροχιάς της Σελήνης), ή, όπως αλλιώς τα ονομάζουμε, Δεσμούς της Σελήνης. Αν μάλιστα πραγματοποιηθεί ηλιακή έκλειψη σε απόσταση 17 μοιρών  από τους Δεσμούς της Σελήνης (για την ακρίβεια από 15.39° έως 18.59 μοιρών λόγω της εκκεντρικότητας τόσο της τροχιάς της Σελήνης όσο και της Γης), τότε η έκλειψη θα είναι ορατή από κάποιο σημείο της Γης. Μάλιστα όσο πλησιέστερα στους Δεσμούς της Σελήνης έχουμε έκλειψη, τότε έχουμε μερική ή ολική έκλειψη. 

Όμως υπάρχει μία σχετική περιοδικότητα του φαινομένου με αποτέλεσμα να έχουμε κάθε χρόνο περίπου δύο έως πέντε ηλιακές εκλείψεις και από καμία έως τρείς σεληνιακές. Οι ηλιακές εκλείψεις έχουν μικρότερη διάρκεια σαν φαινόμενο αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ως προς την εξέλιξη των γεγονότων, ιδιαιτέρως στην πολιτική αστρολογία που τις χρησιμοποιεί για την καταγραφή και πρόβλεψη σημαντικών γεγονότων. Οι σεληνιακές εκλείψεις διαρκούν περισσότερο σαν φαινόμενο αλλά λιγότερο ως προς την εξέλιξη των γεγονότων και επηρεάζουν κυρίως τα συναισθήματά μας.

Λόγω της σταθερότητος των φαινομένων είναι πολύ εύκολο να προβλεφθεί το πότε θα συμβούν.Οι Βαβυλώνιοι είναι οι πρώτοι που μελέτησαν αυτήν την περιοδικότητα και την ονόμασαν κύκλο Σάρος. Ο κύκλος Σάρος επαναλαμβάνεται κάθε δεκαοκτώ έτη και ένδεκα ημέρες. Κάθε έκλειψη πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη μοίρα της εκλειπτικής με αυξανόμενη ή ελαττωμένη ισχύ. Έτσι μία έκλειψη ξεκινά από έκλειψη παρασκιάς, αναβαθμίζεται σε μερική, αργότερα σε ολική και στην συνέχεια φθίνουν έως ότου κλείσουν τον κύκλο.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο τέσσερις εκλείψεις. Ο ελάχιστος αριθμός ετησίων εκλείψεων είναι δύο και αυτές θα είναι πάντα ηλιακές. Το σύνηθες όμως είναι να έχουμε κάθε χρόνο τέσσερις εκλείψεις, δύο ηλιακές και δύο σεληνιακές. Συνήθως αυτές γίνονται σε ζεύγη και με απόσταση έξι μηνών. Σημαντικό θεωρείται εκείνο το έτος στο οποίο πραγματοποιούνται έξι και άνω εκλείψεις.

eclipse two

Πώς επηρεάζουν οι εκλείψεις;

Οι εκλείψεις είναι πολύ έντονες όταν συμβαίνουν και για αυτό μας ενδιαφέρουν και θέλουμε να μάθουμε αν μας επηρεάζουν. Ενεργοποιούν θέματα των οίκων στους οποίους πραγματοποιούνται. Προσωπικά μας επηρεάζουν στην περίπτωση που πιάνουν κάποιον πλανήτη ή σημείο του ωροσκοπίου μας, το οποίο ενεργοποιούν είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με το πώς είναι τοποθετημένα, τις όψεις ή την βαρύτητα που έχουν. Συνήθως βγαίνουν αρνητικά λόγω της απροσδόκητα μεγάλης ενέργειας που εκλύεται και των αλλαγών που δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Μία από τις παρενέργειες που έχουν οι εκλείψεις είναι η επιτάχυνση των γεγονότων. Κάποια πράγματα συμβαίνουν με τέτοια ταχύτητα που αισθανόμαστε ότι χάνουμε την γη κάτω από τα πόδια μας. Κι εδώ είναι που νιώθουμε το άγχος μας να μας κυριεύει. Στην πραγματικότητα όμως είναι η απαραίτητη επιτάχυνση που χρειαζόμαστε ώστε να γίνει πράξη αυτό που ζητάει η έκλειψη από εμάς.  

Όλες οι όψεις που κάνουν οι εκλείψεις με τον προσωπικό χάρτη θα πρέπει να έχουν μέγιστη ανοχή της μίας μοίρας. Πολύ έντονα είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν όταν οι εκλείψεις ακουμπούν τον Ήλιο, την Σελήνη, τον Ωροσκόπο ή το Μεσουράνημα μας.

Κοσμική Αστρολογία

Οι ηλιακές και οι σεληνιακές εκλείψεις είναι σημαντικές για την Κοσμική Αστρολογία, διότι υποδηλώνουν σημαντικά γεγονότα τα οποία διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τον Άλαν Λήο, το ωροσκόπιο της ηλιακής εκλείψεως χαράσεται την στιγμή της εκλειπτικής συνόδου των Φώτων, ενώ της σεληνιακής εκλείψες την στιγμή της εκλειπτικής αντίθεσης και όχι της κεντρικής έκλειψης. Η εκλειπτική σύνοδος ή η εκλειπτική αντίθεση πραγματοποιούνται την στιγμή που έχουμε την Νέα Σελήνη ή την Πανσέληνο.

Έχει παρατηρηθεί ότι στις εκλείψεις της Σελήνης η επίδραση ξεκινά σχεδόν αμέσως, ενώ στις ηλιακές εκλείψεις έχει παρατηρηθεί ότι χρειάζεται να περάσουν κάποιοι μήνες έως ότου δώσουν το στίγμα τους στις πολιτικές εξελίξεις.

 

 

Ηλιακές Εκλείψεις

Οι ηλιακές εκλείψεις επηρεάζουν τα θέματα και τα ζητήματα του ζωδίου στις οποίες τελούνται. Είναι το σημείο που οριοθετεί ουσιαστικά ένα μεγάλο ξεκίνημα ή μία αλλαγή στις ζωές μας. Οι αλλαγές που πραγματώνονται με την ηλιακή έκλειψη δεν γίνονται αμέσως αντιληπτές καθώς παίρνουν χρόνο για να ολοκληρωθούν.

Παράδειγμα: Ηλιακή έκλειψη στον Ταύρο υποδηλώνει οικονομικά θέματα ενώ μία Ηλιακή έκλειψη στον Καρκίνο υποφηλώνει θέματα με την οικογένεια. 

 

Οι ηλιακές εκλείψεις προκαλούν παγκόσμια πολιτικά γεγονότα. Σε αυτήν την περίπτωση εξετάζουμε από που περνάει η έκλειψη κι αν επηρεάζει πόλεις ή χώρες που είναι ζωδιακά ίδιες με το ζώδιο που πραγματοποιείται η έκλειψη (πχ στον Λέοντα θα κοιτάξουμε την Ιταλία ή την Δαμασκό). Έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις χώρες όπου είναι ορατές και ιδιατέρως όταν η κεντρική έκλειψη ακουμπά το Μεσουράνημα των περιοχών εκείνων. Η επιρροή μίας εκλείψεως είναι περισσότερο έντονη όσο υπάρχει μεγαλύτερη συσκότιση. Αυτό σημαίνει ότι οι ολικές εκλείψεις είναι πιο ισχυρές από ότι οι μερικές. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι περιοχές όπου μία έκλειψη ακούμπησε ελάχιστα ή και καθόλου δεν παρουσιάζουν κάτι σημαντικό που να δικαιολογεί τον μύθο που επικρατεί γύρω από τις εκλείψεις.   

 

Τα γεγονότα που παράγει η ηλιακή έκλειψη έχουν έντονη επίδραση τον μήνα στον το οποίον πραγματοποιήθηκε. Επαναλαμβάνεται όμως κατά την διάρκεια του έτους όταν ο ήλιος κάνει όψεις με την έκλειψη. 

Παράδειγμα. Μία έκλειψη ενεργοποίησε ένα τετράγωνο τον Αύγουστο. Τα γεγονότα θα επαναληφθούν τον Νοέμβριο (ο ΄Ηλιος τετραγωνίζει το σημείο της εκλείψεως), τον Φεβρουάριο (ο Ήλιος κάνει αντίθεση με το σημείο της εκλείψεως) και τέλος τον Μάιο (ο ΄Ηλιος τετραγωνίζει και πάλι το σημείο της εκλείψεως)

1398352 3840x2160

Σεληνιακές Εκλείψεις

Οι σεληνιακές εκλείψεις φορτίζουν συναισθηματικά τα σημεία που ακουμπούν στον χάρτη για αυτό και οι αντιδράσεις συνήθως είναι εντονότερες από το συνηθισμένο. Ένα άτομο όταν επηρεάζεται από την έκλειψη δεν λειτουργεί με την κοινή λογική και συνήθως προκαλούνται ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως π.χ. παρεξηγήσεις. Τα βαθύτερα συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια και το άτομο θα βιώνει όσο διαρκεί η επιρροή της εκλείψεως εσωτερική διαμάχηη. Παρατηρείται επίσης κατά την διάρκεια της σεληνιακής εκλείψεως μία αυξανόμενη ανησυχία και άγχος. Οι σεληνιακές εκλείψεις χαρακτηρίζονται από κλεισίματα υποθέσεων αλλά και κλιμάκωση δραστηριοτήτων.

 

Και στις δύο περιπτώσεις δίνουμε σημασία σε ποίον οίκο πραγματοποιούνται οι εκλείψεις. 

Παράδειγμα:

Η Ηλιακή έκλειψη  στον Πρώτο Οίκο τονίζει την ανάγκη του άτομο να φροντίσει την προσωπική του ανάπτυξη, να γίνει πιο διεκδικητικό και πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την επαφή του με τους άλλους ανθρώπους.  

Η Σεληνιακή έκλειψη στον Πρώτο Οίκο προκαλεί έντονα συναισθήματα για αυτό το άτομο θα πρέπει να προσέξει να μην γίνει έρμαιο αυτών καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά την εικόνα του ή, μακροπρόσθεσμα, στις σχέσεις του. 

 

 

Ειδική μνεία, αν και σύντομη, θα πρέπει να γίνει στην λεγόμενη "Προγενέθλια Έκλειψη". Όπως λέει και ο τίτλος της, πρόκειται για την έκλειψη που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της κυήσεώς μας. Ο Οίκος στον οποίον πραγματοποιήθηκε προκαλεί αρκετά προβλήματα στην ζωή μας.

 

Αναμενόμενες Εκλείψεις

6 Ιανουαρίου 2019- Μερική Ηλιακή

21 Ιανουαρίου 2019- Ολική Σεληνιακή

2 Ιουλίου 2019- Ολική Ηλιακή

16 Ιουλίου 2019- Μερική Σεληνιακή

26 Δεκεμβρίου 2019-Δακτυλιώδης Ηλιακή

 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΑΡΟΣ

Ηλιακοί Σάρος

153 1η Σκορπιού

148 9η Ταύρου

145 29η Λέοντα

143 12η Σκορπιού

125 21η Παρθένου

150 28η Υδροχόου

120 30η Ιχθύων

Σεληνιακοί Σάρος 

150 5η Τοξότη-Διδύμων

137 5η Κριού-Ζυγού

132 15η Ζυγού-Κριού

127 16η Κριού-Ζυγού

122 26η Ζυγού-Κριού

119 16η Υδροχόου-Λέοντα 


Δημοφιλέστερα Άρθρα

Τα Φώτα: Η σημασία τους στην Αστρολογία

Περισσότερα

Τα Φώτα: Η σημασία τους στην Αστρολογία

Πολλοί γνωρίζουν το ηλιακό τους ζώδιο (Κριός, Ταύρος κλπ. κλπ.), κάποιοι γνωρίζουν τον Ωροσκόπο τους και κάποιοι έχουν ακούσει για Άρη, Αφροδίτη, Ερμή. Λίγοι όμως κατανοούν την δυναμική που δίνουν σε έναν προσωπικό Χάρτη και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν το τί πραγματικά είναι και τί συμβολίζουν. 

Περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ (MC)

Περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ (MC)

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ!

Περισσότερα

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

Περισσότερα

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

Ορισμός: Ως όψη στην Αστρολογία ορίζεται η γωνιακή σχέση που έχουν δύο Πλανήτες μεταξύ τους η οποία μετράται σε μοίρες.

Περισσότερα

Οι Εκλείψεις

Περισσότερα

Οι Εκλείψεις

Η Έκλειψη σαν φυσικό γεγονός πάντα γοήτευε και φόβιζε τον άνθρωπο από τότε που πρωτοαντίκρυσε το φαινόμενο, την συσκότιση δηλαδή -ολική ή μερική-, του Ηλίου ή της Σελήνης εξ αιτίας της κίνησης της Γης. Δείτε εδώ το βίντεο!

Περισσότερα

Οι Ανάδρομοι Πλανήτες

Περισσότερα

Οι Ανάδρομοι Πλανήτες

Στην Αστρολογία δεν υπάρχει τίποτα πιο παρεξηγημένο, που να μην έχει παρερμηνευθεί τόσο πολύ όσο η ανάδρομη κίνηση των πλανητών. Είναι καταπληκτικό πως τόσοι άνθρωποι που δεν ξέρουν από αστρολογικούς χάρτες, δεν γνωρίζουν τον Ωροσκόπο τους, πανικοβάλλονται όταν ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος.

Περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ

Περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ! 

Περισσότερα
Copyright © 2012-. Περί Αστρολογίας. Designed by Black Swan