Όπως όλα τα ολοκληρωμένα συστήματα, έτσι και η αστρολογία κατηγοριοποιεί κι ερμηνεύει τα βασικά της δομικά στοιχειά με διαφορετικούς τρόπους.

Οι βασικές κατηγοριοποιήσεις των ζωδίων είναι τρεις, και οι οποίες βασίζονται στην πολικότητα (αν έχουν ενεργητική ή παθητική προσέγγιση στην ζωή), στην ποιότητα (πως εκφράζονται δηλαδή) και στο στοιχείο που ανήκουν (η περιγραφή της βασικής ιδιοσυγκρασίας).   

Πολικότητα

Μπορείτε να αντιληφθείτε εύκολα την πολικότητα του κάθε ζωδίου διαιρώντας τον ζωδιακό δια δύο. Αρχίζοντας με τον Κριό υπάρχουν εναλλάξ έξι αρσενικά ή θετικά ζώδια κι έξι θηλυκά ή αρνητικά ζώδια. Πολλοί αστρολόγοι χρησιμοποιούν τους όρους Γιν και Γιανγκ για να περιγράψουν την πολικότητα.

Τα θετικά (Γιανγκ) ζώδια είναι εξωστρεφή, αντικειμενικά και κατηγορηματικοί.

Τα αρνητικά (Γιν) ζώδια είναι εσωστρεφή, υποκειμενικά, και δεκτικά. 

Ο ζωδιακός κύκλος μπορεί να διαιρεθεί σε ζεύγη αντιθετικών ζωδίων. Τα ζεύγη αυτά είναι:

Κριός-Ζυγός,

Ταύρος-Σκορπιός,

Δίδυμοι-Τοξότης,

Καρκίνος-Αιγόκερως,

Λέων-Υδροχόος,

Παρθένος-Ιχθύες. 

Ποιότητα ή Τετραπλότητα

Οι τρεις ποιότητες περιγράφουν διαφορετικές μορφές έκφρασης και είναι οι εξής:

Τα Παρορμητικά ζώδια είναι δραστήρια και κοινωνικά. Δημιουργούν προϋποθέσεις και προκαλούν αλλαγές. Τα Παρορμητικά Ζώδια είναι ο Κριός, ο Καρκίνος, ο Ζυγός και ο Αιγόκερως. 

Τα Σταθερά ζώδια συντηρούν καταστάσεις και παγιώνουν καταστάσεις. Είναι συγκεντρωμένα και αποφασιστικά. Στις απόψεις τους είναι άκαμπτα. Τα Σταθερά Ζώδια είναι ο Ταύρος, ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Υδροχόος.   

Τα Μεταβλητά ζώδια είναι πολύπλευρα, εύστροφα, ευέλικτα, και προσαρμόζονται εύκολα στις προκλήσεις. Τα Μεταβλητά ζώδια είναι οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Τοξότης, και οι Ιχθύες.

Εντός του ζωδιακού κύκλου, οι τρεις Τετραπλότητες ακολουθούν ή μία την άλλη εναλλάξ. Η παρορμητική ενέργεια προκαλεί τις αλλαγές, η σταθερή ενέργεια την σταθεροποιεί δημιουργώντας γερές βάσεις, και η μεταβλητή ενέργεια αναλαμβάνει να υπάρχει προσαρμογή ανάλογα με τις περιστάσεις.  

Στοιχεία ή Τριπλότητα

Ο πλέον κλασσικός διαχωρισμός των ζωδίων γίνεται με βάση σε ποίο από τα τέσσερα στοιχεία ανήκουν. Αυτά είναι η Φωτιά, η Γη, ο Αέρας και το Νερό.

Η Φωτιά δίνει ζωτικότητα, ένταση, ενθουσιασμό. Τα ζώδια της Φωτιάς είναι ο Κριός, ο Λέων, και ο Τοξότης. 

Η Γη δίνει σταθερότητα, κοινό νου, ρεαλισμό, και την ικανότητα να γίνονται πράγματα. Τα ζώδια της Γης είναι ο Ταύρος, η Παρθένος, και ο Αιγόκερως.

Ο Αέρας δυναμώνει τον νου και προωθεί την κοινωνικότητα. Είναι οι διανοούμενοι του ζωδιακού κύκλο και θέλουν να επικοινωνούν. Τα ζώδια τος Αέρος είναι οι Δίδυμοι, ο Ζυγός και ο Υδροχόος.

Το Νερό δυναμώνει τα συναισθήματα και την διαίσθηση. Τα ζώδια του Νερού είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και οι Ιχθύες.   

Ενώνοντας όλα τα στοιχεία του Ζωδιακού 

Από την στιγμή που κατανοήσετε την σειρά των ζωδίων, θα σας είναι εύκολο να τα κατηγοριοποιήσετε με την σωστή πολικότητα, τριπλότητα και τετραπλότητα, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν εναλλάξ. Οι κατηγοριοποιήσεις προσφέρουν πληθώρα πληροφοριών. Αν γνωρίζετε την πολικότητα, την τριπλότητα και την τετραπλότητα ενός ζωδίου, γνωρίζετε ήδη αρκετά.  

Ας δούμε τον πίνακα των ζωδίων

Ζώδιο  Πολικότητα  Τετραπλότητα   Τριπλότητα 
Κριός   Θετικό  Παρορμητικό  Φωτιά
Ταύρος  Αρνητικό Σταθερό  Γη
Δίδυμοι  Θετικό  Μεταβλητό  Αέρας
Καρκίνος  Αρνητικό Παρορμητικό  Νερό
Λέων  Θετικό  Σταθερό  Φωτιά
Παρθένος  Αρνητικό Μεταβλητό  Γη
Ζυγός  Θετικό  Παρορμητικό  Αέρας
Σκορπιός  Αρνητικό Σταθερό  Νερό
Τοξότης  Θετικό  Μεταβλητό  Φωτιά
Αιγόκερως  Αρνητικό Παρορμητικό  Γη
Υδροχόος  Θετικό  Σταθερό  Αέρας
Ιχθύες  Αρνητικό Μεταβλητό  Νερό

Παράδειγμα 1

Καρκίνος: Είναι το ζώδιο του αρνητικού παρορμητικού νερού. Αυτό μας λέει ότι οι Καρκίνοι τείνουν να είναι εσωστρεφείς και δεκτικοί (αρνητικό), με μεγάλη δόση πρωτοβουλίας (παρορμητικό), και με δυνατή συναίσθηση (νερό).


Παράδειγμα 2

Λέων: Είναι το ζώδιο της σταθερής φωτιάς. Αυτό σημαίνει πως οι Λέοντες είναι εξωστρεφείς (θετικό), αφοσιωμένοι (σταθερό), και γεμάτοι από ζωή (φωτιά). 


Copyright © 2012-. Περί Αστρολογίας. Designed by Black Swan