Η Έκλειψη σαν φυσικό γεγονός πάντα γοήτευε και φόβιζε τον άνθρωπο από τότε που πρωτοαντίκρυσε το φαινόμενο, την συσκότιση δηλαδή -ολική ή μερική-, του Ηλίου ή της Σελήνης εξ αιτίας της κίνησης της Γης. Δείτε εδώ το βίντεο!

 

Ορισμοί:

Έχουμε Ηλιακή έκλειψη όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στην Γη και τον Ήλιο (κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο όταν έχουμε Νέα Σελήνη). 

solar eclipse 

Και αντιστοίχως, έχουμε Σεληνιακή έκλειψη όταν η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και την Σελήνη, (κάτι που επίσης μπορεί να συμβεί μόνο όταν έχουμε Πανσέληνο).

lunareclipse

Σε αυτές τις περιπτώσεις βιώνουμε τα χαρακτηριστικά της Νέας Σελήνης ή της Πανσελήνου εντονότερα και για αυτό σε ένα καθαρά πρωτόγονο επίπεδο, οι εκλείψεις μας προκαλούν φόβο. Για αυτό και σε συνδυασμό με γεγονότα που σημάδεψαν καταστάσεις, έχει δημιουργηθεί πλήθος προλήψεων που αφορούν τις εκλείψεις.

Οι εκλείψεις ως φυσικό φαινόμενο

Όταν η Γη ή η Σελήνη, ως ετερόφωτα σώματα δέχονται το φως του Ηλίου, τότε δημιουργείται ένας κώνος σκιάς επάνω στο άλλο σώμα. Παράλληλα δημιουργείται μία περιοχή στην οποία η φωτεινότητα ελαττώνεται και την οποία την ονομάζουμε παρασκιά. Λόγω του κεκλιμένου των τροχιών των δύο σωμάτων (5° 8'), δεν έχουμε κάθε μήνα έκλειψη. Ως αποτέλεσμα του κεκλιμένου των τροχιών, η Σελήνη διέρχεται την εκλειπτική σε δύο σημεία, ή, όπως αλλιώς τα ονομάζουμε, Δεσμούς της Σελήνης. Αν μάλιστα πραγματοποιηθεί ηλιακή έκλειψη σε απόσταση 17 μοιρών (για την ακρίβεια από 15.39° έως 18.59 μοιρών λόγω της εκκεντρικότητας τόσο της τροχιάς της Σελήνης όσο και της Γης) από τους Δεσμούς της Σελήνης, τότε η έκλειψη θα είναι ορατή από κάποιο σημείο της Γης. 

Όμως υπάρχει μία σχετική περιοδικότητα του φαινομένου με αποτέλεσμα να έχουμε κάθε χρόνο περίπου δύο έως πέντε ηλιακές εκλείψεις και από καμία έως τρείς σεληνιακές. Οι ηλιακές εκλείψεις έχουν μικρότερη διάρκεια σαν φαινόμενο αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ως προς την εξέλιξη των γεγονότων, ιδιαιτέρως στην πολιτική αστρολογία που τις χρησιμοποιεί για την καταγραφή και πρόβλεψη σημαντικών γεγονότων. Οι σεληνιακές εκλείψεις διαρκούν περισσότερο σαν φαινόμενο αλλά λιγότερο ως προς την εξέλιξη των γεγονότων και επηρεάζουν κυρίως τα συναισθήματά μας.

Λόγω της σταθερότητος των φαινομένων είναι πολύ εύκολο να προβλεφθεί το πότε θα συμβούν.Οι Βαβυλώνιοι είναι οι πρώτοι που μελέτησαν αυτήν την περιοδικότητα και την ονόμασαν κύκλο Σάρος. Ο κύκλος Σάρος επαναλαμβάνεται κάθε δεκαοκτώ έτη και ένδεκα ημέρες. Κάθε έκλειψη πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη μοίρα της εκλειπτικής με αυξανόμενη ή ελαττωμένη ισχύ. Έτσι μία έκλειψη ξεκινά από έκλειψη παρασκιάς, αναβαθμίζεται σε μερική, αργότερα σε ολική και στην συνέχεια φθίνουν έως ότου κλείσουν τον κύκλο.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο τέσσερις εκλείψεις. Ο ελάχιστος αριθμός ετησίων εκλείψεων είναι δύο και αυτές θα είναι πάντα ηλιακές. Το σύνηθες όμως είναι να έχουμε κάθε χρόνο τέσσερις εκλείψεις, δύο ηλιακές και δύο σεληνιακές. Συνήθως αυτές γίνονται σε ζεύγη και με απόσταση έξι μηνών. Σημαντικό θεωρείται εκείνο το έτος στο οποίο πραγματοποιούνται έξι και άνω εκλείψεις.

eclipse two

Πώς επηρεάζουν οι εκλείψεις;

Οι εκλείψεις είναι πολύ έντονες όταν συμβαίνουν και για αυτό μας ενδιαφέρουν και θέλουμε να μάθουμε αν μας επηρεάζουν. Ενεργοποιούν θέματα των οίκων στους οποίους πραγματοποιούνται. Προσωπικά μας επηρεάζουν στην περίπτωση που πιάνουν κάποιον πλανήτη ή σημείο του ωροσκοπίου μας, το οποίο ενεργοποιούν είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με το πώς είναι τοποθετημένα, τις όψεις ή την βαρύτητα που έχουν. Συνήθως βγαίνουν αρνητικά λόγω της απροσδόκητα μεγάλης ενέργειας που εκλύεται και των αλλαγών που δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Μία από τις παρενέργειες που έχουν οι εκλείψεις είναι η επιτάχυνση των γεγονότων. Κάποια πράγματα συμβαίνουν με τέτοια ταχύτητα που αισθανόμαστε ότι χάνουμε την γη κάτω από τα πόδια μας. Κι εδώ είναι που νιώθουμε το άγχος μας να μας κυριεύει. Στην πραγματικότητα όμως είναι η απαραίτητη επιτάχυνση που χρειαζόμαστε ώστε να γίνει πράξη αυτό που ζητάει η έκλειψη από εμάς.  

 

Όλες οι όψεις που κάνουν οι εκλείψεις με τον προσωπικό χάρτη θα πρέπει να έχουν μέγιστη ανοχή της μίας μοίρας. Πολύ έντονα είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν όταν οι εκλείψεις ακουμπούν τον Ήλιο, την Σελήνη, τον Ωροσκόπο ή το Μεσουράνημα μας.

Οι ηλιακές εκλείψεις επηρεάζουν τα θέματα και τα ζητήματα του ζωδίου στις οποίες τελούνται. Είναι το σημείο που οριοθετεί ουσιαστικά ένα μεγάλο ξεκίνημα ή μία αλλαγή στις ζωές μας. Τα γεγονότα που παράγει η ηλιακή έκλειψη έχουν έντονη επίδραση τον μήνα στον το οποίον πραγματοποιήθηκε. Επαναλαμβάνεται όμως κατά την διάρκεια του έτους όταν ο ήλιος κάνει όψεις με την έκλειψη.

Παράδειγμα. Μία έκλειψη ενεργοποίησε ένα τετράγωνο τον Αύγουστιο. Τα γεγονότα θα επαναληφθούν τον Νοέμβριο (ο ΄Ηλιος τετραγωνίζει το σημείο της εκλείψεως), τον Φεβρουάριο (ο Ήλιος κάνει αντίθεση με το σημείο της εκλείψεως) και τέλος τον Μάιο (ο ΄Ηλιος τετραγωνίζει και πάλι το σημείο της εκλείψεως)

Οι σεληνιακές εκλείψεις φορτίζουν συναισθηματικά τα σημεία που ακουμπούν στον χάρτη για αυτό και οι αντιδράσεις συνήθως είναι εντονότερες από το συνηθισμένο. Ένα άτομο όταν επηρεάζεται από την έκλειψη δεν λειτουργεί με την κοινή λογική και συνήθως προκαλούνται ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως π.χ. παρεξηγήσεις. Παρατηρείται επίσης κατά την διάρκεια της σεληνιακής εκλείψεως μία αυξανόμενη ανησυχία και άγχος. Οι σεληνιακές εκλείψεις χαρακτηρίζονται από κλεισίματα υποθέσεων αλλά και κλιμάκωση δραστηριοτήτων.

Ειδική μνεία, αν και σύντομη, θα πρέπει να γίνει στην λεγόμενη "Προγενέθλια Έκλειψη". Όπως λέει και ο τίτλος της, πρόκειται για την έκλειψη που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της κυήσεώς μας. Ο Οίκος στον οποίον πραγματοποιήθηκε προκαλεί αρκετά προβλήματα στην ζωή μας.

Αναμενόμενες Εκλείψεις

16 Σεπτεμβρίου 2016 Σεληνιακή 25η Ιχθύων

10 Φεβρουαρίου 2017 Σεληνιακή 23η Λέοντος

26 Φεβρουαρίου 2017 Ηλιακή 9η Ιχθύων

7 Αυγούστου 2017 Σεληνιακή 16η Υδροχόου

21 Αυγούστου 2017 Ηλιακή (ολική) 29η Λέοντος

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΑΡΟΣ

Ηλιακοί Σάρος

153 1η Σκορπιού

148 9η Ταύρου

143 12η Σκορπιού

125 21η Παρθένου

120 30η Ιχθύων

Σεληνιακοί Σάρος 

150 5η Τοξότη-Διδύμων

137 5η Κριού-Ζυγού

132 15η Ζυγού-Κριού

127 16η Κριού-Ζυγού

122 26η Ζυγού-Κριού


Copyright © 2012-. Περί Αστρολογίας. Designed by Black Swan